Garantievoorwaarden

In het kort: producten zoals beschermende kleding, chirurgische mondmaskers, FFP1, FFP2, FFP3 ademhalingsmaskers, alcoholdoekjes etc. kunnen na het aannemen en openen van het pakket niet geretourneerd worden aangezien de hygiënische toestand niet gewaarborgd kan worden voor de terugname en herverkoop.

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapotgaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

Een bulklevering nodig?


START UW OFFERTE

Terug naar klantenservice

Scroll naar top