Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij gebruik te maken van ons digitale modelformulier via https://disposablesb2b.nl/retourformulier/. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u direct per e-mail een ontvangstbevestiging van sturen. Binnen uiterlijk 14 dagen na toesturen van het modelformulier dient u de producten terug te sturen.

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling

Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht ontvangt u alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending, binnen twee dagen terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U kunt de redelijk door u gemaakte kosten per e-mail, aan contact@disposablesb2b.nl aan ons doorgeven. Wij zullen deze kosten vergoeden.

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

  • producten die naar uw specificatie gemaakt zijn, zoals Producten met op maat gemaakt logo of verpakking..
  • voor producten die na opening vanwege hygiënische redenen niet geretourneerd kunnen worden, zoals Producten zoals beschermende kleding, chirurgische mondmaskers, FFP1, FFP2, FFP3 ademhalingsmaskers, alcoholdoekjes etc..
  • zakelijke klanten.

U kunt uw retour online aanmelden via het retourformulier

Disposables B2B – Juridische informatie

Scroll naar top